لیبل چسبان دستی گرد مدل DCN 2050

جنس بدنه آهن با رنگ الکتروستاتیک
کاربرد مناسب برای ظروف گرد